Τρίτη, 22 Νοεμβρίου 2022 15:06

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022 -Τα θέματα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προς:

 • κ. Δήμαρχο
 • Mέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
 • κ. Προέδρους Κοινοτήτων

  Καλείστε να προσέλθετε στην 22η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά (Άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και ισχύει), που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ν. Παπαγεωργίου 2, Λαγκαδάς), την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 20:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 • Καθορισμός συντελεστή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.), έτους 2023.
 • Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων χρήσης δημοτικών κοιμητηρίων, για το έτος 2023.
 • Επιβολή του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων και τέλους διαμονής παρεπιδημούντων.
 • Καθορισμός φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2023.
 • Καθορισμός τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2023.
 • Αναμόρφωση (11η) του προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2022.
 • Τροποποίηση του Τεχνικού προγράμματος του Δήμου Λαγκαδά, έτους 2022.
 • Έγκριση του Τεχνικού προγράμματος του Δήμου Λαγκαδά, έτους 2023.
 • Έγκριση νέας παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στην παιδική χαρά που βρίσκεται στο χώρο «Μπίλλειο» της Κοινότητας Λαγκαδά.
 • Μεταβολές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Λαγκαδά, για το σχολικό έτος 2023-2024.
 • Ονοματοδοσία οδών της Κοινότητας Πετροκεράσων, της Δημοτικής Ενότητας Καλινδοίων του Δήμου Λαγκαδά.

Η Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

ΛΟΥΡΔΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ

  ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Λουτρών 62 - Λαγκαδάς

Phone: (23940) 25472

Mobile: 6937 027424

Email: info@lagadas24.gr  

© 2017 Expertin Danas