Παρασκευή, 19 Νοεμβρίου 2021 10:42

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά σήμερα Παρασκευή 19 Νοεμβρίου

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά

Καλείστε να προσέλθετε στην 23η κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά (άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 και παρ. 2 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και ισχύει), που θα διεξαχθεί την 19η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:30 με τηλεδιάσκεψη στην πλατφόρμα e:Presence.gov.gr, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/7841/2005 (ΦΕΚ 539/τ.Β΄/21-04-2005) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Συνεδρίαση συλλογικών οργάνων με Τηλεδιάσκεψη», όπως αντικαταστάθηκε από την υπ’ αριθμ. 429/2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 850/τ.Β΄/13-03-2020) και η οποία αντικαταστάθηκε από το άρθρο 67 του Ν. 4830/2021 (ΦΕΚ 169/Α΄/18-09-2021) και ισχύει, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

-Μεταβολές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Λαγκαδά, για το σχολικό έτος 2022-2023.

Κάθε δημότης έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει ζωντανά τη συνεδρίαση πατώντας πάνω στο σχετικό σύνδεσμο: 

https://diavlos.grnet.gr/epresence-conference-10451

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα για την άμεση προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΛΟΥΡΔΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ

   ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Λουτρών 62 - Λαγκαδάς

Phone: (23940) 25472

Mobile: 6937 027424

Email: info@lagadas24.gr  

© 2017 Expertin Danas