Παρασκευή, 23 Ιουλίου 2021 09:08

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά την Τετάρτη 28/7 - Τα θέματα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ

Καλείστε να προσέλθετε στην 17η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά (άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και ισχύει), που θα διεξαχθεί την 28η του μηνός Ιουλίου έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:30 με τηλεδιάσκεψη στην πλατφόρμα e:Presence, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/7841/2005 (ΦΕΚ 539/τ.Β΄/21-04-2005) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Συνεδρίαση συλλογικών οργάνων με Τηλεδιάσκεψη», όπως αντικαταστάθηκε από την υπ’ αριθμ. 429/2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 850/τ.Β΄/13-03-2020) και ισχύει, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

-Συναίνεση παραχώρησης προς το Ειρηνοδικείο Λαγκαδά χώρων που βρίσκονται στον 1ο όροφο του στεγασμένου κτηρίου του Διοικητηρίου Λαγκαδά.
-Δωρεάν παραχώρησης χρήσης του τμήματος 2 του υπ’ αριθμ. 863 στ΄ αγροτεμαχίου της Κοινότητας Λαγκαδά, στην Κτηματικές Υποδομές (ΚΤ.ΥΠ.) Α.Ε., για την ανέγερση του 2ου Γυμνασίου Λαγκαδά.
-Αναμόρφωση (8η) του προϋπολογισμού του Δήμου Λαγκαδά, έτους 2021.
-Έγκριση οικονομικής έκθεσης υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Λαγκαδά, Β΄ τριμήνου έτους 2021.
-Έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ στην εταιρεία ΚΤΗΜΑ ΓΚΟΥΝΤΑ Ε.Ε., που βρίσκεται στην Κοινότητα Καρτερών (29ο χλμ. Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Σερρών) του Δήμου Λαγκαδά».
-Έγκριση του σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ» της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
-Γνωμοδότηση επί του σχεδίου του Τεχνικού Προγράμματος για το έτος 2022, του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟ.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΛΟΥΡΔΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ

   ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Λουτρών 62 - Λαγκαδάς

Phone: (23940) 25472

Mobile: 6937 027424

Email: info@lagadas24.gr  

© 2017 Expertin Danas