Τρίτη, 17 Ιανουαρίου 2017 22:08

Τετάρτη 18 Ιανουαρίου: Ανακοίνωση για την λειτουργία των σχολείων στο δήμο Λαγκαδά

Συνεχίζονται μέχρι αυτή την ώρα οι εργασίες επισκευής σε όλες τις σχολικές μονάδες και τους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς, στα οποία οι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες των προηγούμενων ημερών προκάλεσαν πολλά και εκτεταμένα προβλήματα. Συνεργεία του Δήμου προσπαθούν να αντιμετωπίσουν μέχρι τώρα, εκτεταμένες φθορές και σε κάποιες περιπτώσεις σημαντικές καταστροφές που δημιουργήθηκαν στις υδραυλικές εγκαταστάσεις και τα συστήματα θέρμανσης των κτιρίων, για να διασφαλιστεί πρωτίστως ότι οι μαθητές μας θα επιστρέψουν με ασφάλεια στα σχολεία τους.

Α. Αύριο Τετάρτη 18 Ιανουαρίου, ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ κανονικά τα σχολεία:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΑΓΚΑΔΑ:

·                    1ο Νηπιαγωγείο Λαγκαδά

·                    2ο Νηπιαγωγείο Λαγκαδά

·                    3ο Νηπιαγωγείο Λαγκαδά

·                    4ο Νηπιαγωγείο Λαγκαδά

·                    1ο Δημοτικό Σχολείο Λαγκαδά

·                    2ο Δημοτικό Σχολείο Λαγκαδά

·                    3ο Δημοτικό Σχολείο Λαγκαδά

·                    2ο Γυμνάσιο Λαγκαδά

·                    Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ) Λαγκαδά

·                    Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ) Λαγκαδά

·                    ΙΕΚ Λαγκαδά

·                    Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) Λαγκαδά

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ:

·         Νηπιαγωγείο Ηρακλείου

·         Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΡΙΟΥ:

·         Νηπιαγωγείο Καβαλαρίου – Θα λειτουργήσουν κανονικά από αύριο και το κλασικό και το ολοήμερο τμήμα του Νηπιαγωγείου

·         Δημοτικό Σχολείο Καβαλαρίου

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΛΧΙΚΟΥ:

·         Νηπιαγωγείο Κολχικού

·         Δημοτικό Σχολείο Κολχικού

·         3ο Γυμνάσιο Κολχικού

·         Λυκειακές Τάξεις Κολχικού

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΑΓΥΝΩΝ:

·         Δημοτικό Σχολείο Λαγυνών

·         4ο Γυμνάσιο Λαγυνών

·         Λυκειακές Τάξεις Λαγυνών

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙΟΥ:

·         Δημοτικό Σχολείο Περιβολακίου

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ:

·                    Δημοτικό Σχολείο Χρυσαυγής

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΣΗΡΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΣΣΗΡΟΥ:

·         Νηπιαγωγείο Ασσήρου

·         Δημοτικό Σχολείο Ασσήρου

·         Γυμνάσιο Ασσήρου

·         Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ) Ασσήρου

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΡΙΘΙΑΣ:

·         Νηπιαγωγείο Κριθιάς

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΤΙΣΚΟΥ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΣΣΑΣ:

·         Νηπιαγωγείο Όσσας

·         Δημοτικό Σχολείο Όσσας

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΙΝΔΟΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ:

·         Νηπιαγωγείο Ζαγκλιβερίου

·         Δημοτικό Σχολείο Ζαγκλιβερίου

·         Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ) Καλινδοίων

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:

·         Νηπιαγωγείο Αγίου Βασιλείου

·         Δημοτικό Σχολείο Αγίου Βασιλείου

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΥΔΙΟΥ:

·         Νηπιαγωγείο Βασιλουδίου

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΕΡΑΚΑΡΟΥΣ:

·         Νηπιαγωγείο Γερακαρούς

·         Δημοτικό Σχολείο Γερακαρούς

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΑΓΚΑΔΙΚΙΩΝ:

·         Νηπιαγωγείο Λαγκαδικίων

·         Δημοτικό Σχολείο Λαγκαδικίων

·         Γυμνάσιο Κορώνειας

·         Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ) Κορώνειας

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΧΑΝΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΞΥΛΟΠΟΛΗΣ:

·         Νηπιαγωγείο Ξυλόπολης

·         Δημοτικό Σχολείο Ξυλόπολης

·         Γυμνάσιο Ξυλόπολης

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΟΧΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΟΧΟΥ:

·         2ο Νηπιαγωγείο Σοχού

·         Δημοτικό Σχολείο Σοχού

·         Γυμνάσιο Σοχού

·         Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ) Σοχού

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΣΚΟΥ:

·         Νηπιαγωγείο Ασκού

·         Δημοτικό Σχολείο Ασκού

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ:

·         Νηπιαγωγείο Κρυονερίου

·         Δημοτικό Σχολείο Κρυονερίου

Β. ΚΛΕΙΣΤΑ θα παραμείνουν λόγω σοβαρών προβλημάτων στις εγκαταστάσεις τους τα σχολεία:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΓΚΑΔΑ

Κλειστό το 1ο Γυμνάσιο Λαγκαδά αύριο Τετάρτη 18 Ιανουαρίου. Οι εργασίες συνεχίζονται για την αποκατάσταση των προβλημάτων στην θέρμανση του σχολείου.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΑΓΥΝΩΝ:

·         1ο Νηπιαγωγείο Λαγυνών

·         2ο Νηπιαγωγείο Λαγυνών

Στο 1ο & 2ο Νηπιαγωγείο Λαγυνών, οι ζημιές ήταν σοβαρές τόσο στις υδραυλικές εγκαταστάσεις όσο και στο σύστημα θέρμανσης. Πολλές σωληνώσεις και βάνες νερού έσπασαν από τον παγετό, ενώ καταστράφηκαν και οι κυκλοφορητές θέρμανσης. Οι εργασίες για την αποκατάσταση των προβλημάτων συνεχίζονται.

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙΟΥ:

·         Νηπιαγωγείο Περιβολακίου

Έχουν καταγραφεί σημαντικές καταστροφές στη θέρμανση του κτιρίου. Οι εργασίες συνεχίζονται για τη αποκατάσταση του καυστήρα.

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ:

·         Νηπιαγωγείο Χρυσαυγής

Υπάρχουν εκτεταμένα προβλήματα στη θέρμανση του κτιρίου, με δεκαπέντε (15) καλοριφέρ σπασμένα εξαιτίας του παγετού. Η προμήθεια νέων σωμάτων θέρμανσης έχει γίνει και οι εργασίες συνεχίζονται.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΣΗΡΟΥ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΡΙΘΙΑΣ:

·         Δημοτικό Σχολείο Κριθιάς

Στο Δημοτικό Σχολείο, έχουν καταγραφεί σοβαρά προβλήματα στη θέρμανση (πολλά σώματα θέρμανσης έχουν σπάσει) και στις σωληνώσεις, που έχουν καταστραφεί από την κακοκαιρία και αποκαθίστανται.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΙΝΔΟΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ:

·         Γυμνάσιο Καλινδοίων

Στο Γυμνάσιο Καλινδοίων συνεχίζονται μέχρι τώρα οι εργασίες, καθώς ο λέβητας και οι σωληνώσεις του κτιρίου ήταν καταστρεμμένα.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΟΧΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΟΧΟΥ:

·         1ο Νηπιαγωγείο Σοχού

Οι σωληνώσεις του κτιρίου παραμένουν παγωμένες γεγονός που καθυστερεί την εξέλιξη των εργασιών επισκευής.

Γ. Η κατάσταση επανεκτιμάται για τη λειτουργία του 1ο Γυμνάσιου Λαγκαδά, για το οποίο θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση στις 21:30 σήμερα το βράδυ. Η παροχή υδροδότησης στο κτίριο αποκαταστάθηκε και είναι σε εξέλιξη ο έλεγχος των υπόλοιπων εγκαταστάσεων του κτιρίου.

Εργασίες συντήρησης γίνονται επίσης μέχρι αυτή την ώρα και στο ΓΕΛ Λαγκαδά, καθώς με την επαναλειτουργία του σχολείου παρουσιάστηκαν προβλήματα θέρμανσης σε ορισμένες αίθουσες του κτιρίου. Ο Δήμος Λαγκαδά βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τη Διεύθυνση του σχολείου για την άμεση αντιμετώπιση των ζητημάτων που προκύπτουν και την ομαλή συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

ΚΔΑΠ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

Κανονικά συνεχίζουν τη λειτουργία τους τα ΚΔΑΠ και οι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΑΓΚΑΔΑ:

·                    Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Λαγκαδά

·                    ΚΔΑΠ Λαγκαδά

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΑΓΥΝΩΝ:

·         Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Λαγυνών

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΡΙΘΙΑΣ:

·         Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Κριθιάς

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΞΑΛΟΦΟΥ:

·         ΚΔΑΠ Πέντε Βρυσών

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ:

·         ΚΔΑΠ Ζαγκλιβερίου

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΟΧΟΥ:

·         Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Σοχού

Μέχρι να αποκατασταθούν οι εργασίες επισκευής στα υπόλοιπα κτίρια των Παιδικών Σταθμών, δίνεται η δυνατότητα στους γονείς να μεταφέρουν τα παιδιά τους προσωρινά σε άλλες δομές:

· Τα παιδιά του Παιδικού Σταθμού Καβαλαρίου μπορούν να εξυπηρετηθούν από τους  Παιδικούς Σταθμούς Λαγκαδά και Λαγυνών.

·         Τα παιδιά του Παιδικού Σταθμού Ασσήρου μπορούν να εξυπηρετηθούν από τους Παιδικούς Σταθμούς Λαγκαδά καιΚριθιάς.

·         Τα παιδιά του Παιδικού Σταθμού Κολχικού μπορούν να εξυπηρετηθούν από τον Παιδικό Σταθμό Λαγκαδά.

   ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Λουτρών 62 - Λαγκαδάς

Phone: (23940) 25472

Mobile: 6937 027424

Email: info@lagadas24.gr  

© 2017 Expertin Danas