Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου 2021 08:21

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά την Δευτέρα 15/02/2021 - Τα θέματα

ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ

Καλείστε να προσέλθετε στην 3η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά (άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και ισχύει), που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη στην πλατφόρμα e:Presence, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/7841/2005 (ΦΕΚ 539/τ. Β΄/21-04-2005) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Συνεδρίαση συλλογικών οργάνων με Τηλεδιάσκεψη», όπως αντικαταστάθηκε από την υπ’ αριθμ. 429/2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 850/τ. Β΄/13-03-2020), την 15η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

-Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου-κρασπέδων-πλακοστρώσεων Δ.Ε. Σοχού, Δήμου Λαγκαδά για το έτος 2017» (Αριθμ. Μελ. 14/2016, Αριθμ. έργου 5/2017).
-Ενημέρωση για τη διάλυση της Σύμβασης του έργου «Αποχέτευση ακαθάρτων υδάτων Δημοτικής Κοινότητας Ζαγκλιβερίου Δήμου Λαγκαδά» (Αριθμ. Μελ. 58/2013, Αριθμ. Έργου 8/2017).
-Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 208/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς το σκέλος 1 β΄ του διατακτικού της.
-Συγκρότηση Επιτροπών για το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Επισιτιστική και Βασική υλική συνδρομή για το ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)».
-Καθορισμός του τρόπου εκμετάλλευσης ακινήτων της Κοινότητας Γερακαρούς της Δημοτικής Ενότητας Κορώνειας του Δήμου Λαγκαδά.
-Έγκριση διενέργειας ανοιχτού προφορικού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκποίηση κινητών πραγμάτων του Δήμου.
-Γνωστοποίηση και ενημέρωση του κοινού επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά τη γνωμοδότηση στο πλαίσιο της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου «Σταθμός Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής ΠΑΡΘΕΝΙ Β 3006213», της εταιρείας με την επωνυμία «Digea Ψηφιακός Πάροχος Α.Ε.» που θα κατασκευαστεί στο Δήμο Λαγκαδά, Π.Ε. Θεσσαλονίκης.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΛΟΥΡΔΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ

   ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Λουτρών 62 - Λαγκαδάς

Phone: (23940) 25472

Mobile: 6937 027424

Email: info@lagadas24.gr  

© 2017 Expertin Danas