Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2016 22:55

Την Τρίτη τελευταία συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Λαγκαδά για το 2016 - Τα θέματα

Καλείστε να προσέλθετε στην 29η δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010), που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 20ητου μηνός Δεκεμβρίου, έτους 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.   Εξέταση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 38879/05-12-2016 ένστασης του αναδόχου του έργου «Ανέγερση Πνευματικού Κέντρου στο Δ.Δ. Κολχικού Δήμου Λαγκαδά» κατά της υπ’ αριθμ. πρωτ. 37586/22-11-2016 απόφασης της προϊσταμένης του Τμήματος Συγκοινωνιακών & κτιριακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαγκαδά».

2.   Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής έργων για το έτος 2017: α) αξίας μέχρι 5.869,41 € (εκτός ΦΠΑ) και  β) αξίας άνω των 5.869,41 €"

3.   Διαγραφή μισθωμάτων από χρηματικούς καταλόγους του Δήμου, λόγω διακοπής δραστηριότητας (εκμετάλλευση περιπτέρου).

4.   Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από χρηματικούς καταλόγους.

5.   Διαγραφή τελών και δικαιωμάτων από χρηματικούς καταλόγους του Δήμου.

6.   Κατανομή ποσού 30.561,06 € στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου από το Ειδικό Τέλος Σχολείων Δ.Ε.Η., κατόπιν εισήγησης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και ψήφιση πίστωσης.

7.   Μεταβολή σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Λαγκαδά για το σχολικό έτος 2017-2018, κατόπιν εισήγησης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

8.   Μεταβολή σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Λαγκαδά για το σχολικό έτος 2017-2018, κατόπιν εισήγησης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

9.   Γνωστοποίηση και ενημέρωση του κοινού επί του περιεχομένου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη διεξαγωγή της περιβαλλοντικής αδειοδότησης της εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδας ηλεκτροπαραγωγής από σταθμό βιορευστών (ισχύος 100 kwe) της εταιρίας με την επωνυμία «Α. Αντωνίου ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» που πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση «Κουλκάτς», αγροκτήματος Λαγυνών, της Δ.Ε. Λαγκαδά του Δήμου Λαγκαδά, Π.Ε. Θεσσαλονίκης.

10.   Έγκριση ή μη επέκταση δικτύου Φ.Ο.Π. του Δήμου Λαγκαδά.

11.   Δωρεάν παραχώρηση χρήσης τμήματος του υπ’ αριθμ. 1321 τεμαχίου, αγροκτήματος Λαγκαδά, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Λαγκαδά.

12.   Εξουσιοδότηση υπογραφής για εκτέλεση απαιτούμενων εργασιών κατασκευής του αγωγού φυσικού αερίου TAP από τα αγροτεμάχια με αριθμό 423 και 986 της κτηματικής περιοχής Καρτερών της Δ.Ε. Λαχανά του Δήμου Λαγκαδά.

Λίστα Συνημμένων Αρχείων
Download this file (img080.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 29
   ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Λουτρών 62 - Λαγκαδάς

Phone: (23940) 25472

Mobile: 6937 027424

Email: info@lagadas24.gr  

© 2017 Expertin Danas