Άλλες Ειδήσεις

Ένα νέο σεμινάριο στο Expertin Danas έρχεται να καλύψει ένα τεράστιο κενό στο θέμα των πρακτικών γνώσεων όλων όσων θέλουν να εισέλθουν στο χώρο της πραγματικής δουλειάς τόσο σε ένα λογιστικό γραφείο όσο και στο λογιστήριο μιας εταιρίας.

Το σεμινάριο του Βοηθού Λογιστή, το οποίο θα πραγματοποιηθεί πάνω σε προγράμματα της Epsilon Net, και θα οδηγεί σε απόκτηση βεβαίωσης σπουδών, θα καλύψει θέματα όπως εγγραφές σύστασης εταιρείας, κατάρτιση της Κατάστασης Αποτελεσμάτων και του Ισολογισμού τέλους χρήσης.

Επιπλέον, θα καλυφθούν όλες οι αλλαγές στην Φορολογία Εισοδήματος των Φυσικών & Νομικών Προσώπων σύμφωνα με τον νέο Φορολογικό Νόμο καθώς και όλες οι αλλαγές από την κατάργηση του ΚΒΣ και την αντικατάσταση του από Νόμο 4093/2012 (Φορολογική Απεικόνιση Συναλλαγών )

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία πρακτικής εξάσκησης μέσω παραδειγμάτων (case studies).

Σκοπός:
Στο σεμινάριο αυτό παρέχονται βασικές θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις για τους βοηθούς λογιστών.
Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν ολοκληρωμένη εικόνα των βημάτων των διαφόρων διεργασιών του λογιστηρίου μέσα από σύγχρονα εργαλεία καθημερινής δράσης.
Στους συμμετέχοντες μετά το πέρας της εκπαίδευσης θα δοθεί έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό με την βασική νομολογία και ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει το λογιστικό σχέδιο καθώς και τις εκατόν πενήντα λογιστικές εγγραφές που χρησιμοποιεί ο λογιστής μιας ανώνυμης (ή άλλης εταιρίας) από την ίδρυση της έως και το κλείσιμο του Ισολογισμού.

Απευθύνεται:
Το σεμινάριο απευθύνεται σε βοηθούς λογιστών, μεσαία και ανώτερα στελέχη λογιστηρίου (εργαζόμενοι σε εταιρίες και Λογιστικά γραφεία ) καθώς και σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται προκειμένου να εξασφαλίσουν και να ελέγξουν την ομαλή και αποδοτική λειτουργία ενός σύγχρονου Λογιστηρίου προσαρμοσμένο στις ανάγκες της οικονομικής κρίσης .

Ενότητες Σεμιναρίου:
• Οι βασικές Διαδικασίες & καθημερινές λειτουργίες του Λογιστηρίου Ο ρόλος του Προϊσταμένου και ο ρόλος του Βοηθού Λογιστή
• Το βασικό Λογιστικό Σχέδιο (ομάδα 0 έως ομάδα 9)
• Οι λογαριασμοί του Γ.Λ.Σ. -Κέντρα κόστους και χαρακτηρισμός παραστατικών
• Εγγραφές σύστασης εταιρείας, αγορών, πωλήσεων αγαθών, υπηρεσιών και εισαγωγών από τρίτες χώρες. Πωλήσεις με παρακράτηση φόρου εισοδήματος-Εγγραφές δαπανών, χρεωστικών και πιστωτικών τόκων-Εγγραφές μισθοδοσίας και καταβολής αμοιβών σε ελεύθερους επαγγελματίες με παρακράτηση φόρου-Εγγραφές δοσοληπτικών λογαριασμών, συμφωνίας τραπεζικών λογαριασμών, απόδοσης φόρων και καταβολής μισθών σε εταίρους ΕΠΕ ή μελών ΔΣ ΑΕ-Αντιλογισμός Εγγραφών. Σύνολο για τις εγγραφές
• Τήρηση αποθήκης — Δελτία αποστολής, Τιμολόγηση, Τριγωνικές πωλήσεις
• Μηνιαίες υποχρεώσεις από τον ΚΦΣ
• Εργασίες τέλους χρήσης
• Αντιστοίχιση των λογαριασμών του Γ.Λ.Σ. με τις Οικονομικές Καταστάσεις
• Οικονομικές Καταστάσεις και Προσάρτημα
• Τα κυριότερα σημεία του νέου Φορολογικού Νόμου 3842/2010 — Α νέο ποινολόγιο
• Τις αλλαγές στην εργατική νομοθεσία ( Επιχειρησιακές Συμβάσεις- Διαβούλευση )
Η διάρκεια του σεμιναρίου θα είναι 3 μήνες και θα αρχίσει μέσα στον Οκτώβριο ενώ κοστίζει 450€ με έκπτωση 50€ για τις εγγραφές που θα γίνουν έως 10/10

Για περισσότερες πληροφορίες για το Σεμινάριο Βοηθού Λογιστή πατήστε ΕΔΩ

Ένα στέλεχος προκειμένου να εξελιχθεί σε μια επιχείρηση πρέπει να αναπτύξει τα soft skills και τις επικοινωνιακές του δεξιότητες. Ακόμη πρέπει να γνωρίζει πως θα οργανώσει την καθημερινή του εργασία προκειμένου να είναι πιο αποδοτικός και πιο αποτελεσματικός.

Φυσικά πρέπει να έχει μια επαφή με ένα ERP για παράδειγμα της Soft One. Εδώ και αρκετά χρόνια τα ERP συνδέουν τα διάφορα τμήματα μιας επιχείρησης και μεταφέρουν εύκολα την πληροφορία. Έτσι ο στόχος της αποτελεσματικότητας είναι εφικτός. Με το ERP μπορείς να κόψεις παραστατικά, να καταχωρείς πελάτες και προμηθευτές, να επιβλέπεις την ταμειακή διαχείριση της επιχείρησης, και να οργανώνεις την αποθήκη.

Και βέβαια μεγάλη σημασία έχουν οι ψηφιακές δεξιότητες, δηλαδή πως συντάσσεις μια εμπορική επιστολή, πως αξιοποιείς τις εφαρμογές του cloud, και πως διαχειρίζεσαι, τουλάχιστον σε ένα πρώτο επίπεδο, την ιστοσελίδα και των social media της επιχείρησης.

Όλα τα προηγούμενα, αλλά και πολλά άλλα, διδάσκονται στο Σεμινάριο Γραμματειακής Υποστήριξης – Υπάλληλος Γραφείου, του Expertin Danas, το οποίο είναι προσανατολισμένο στις δεξιότητες που ζητά η αγορά εργασίας και παράγει στελέχη που καλύπτουν τις ανάγκες μιας σύγχρονης επιχείρησης.

Σε μόλις 2,5 μήνες και με κόστος 250€ μπορεί κάποιος να προσθέσει αξία στο βιογραφικό του, να είναι χρήσιμος στην κάθε επιχείρηση αλλά και σαν ελεύθερος επαγγελματίας να ακολουθήσει τις εξελίξεις της αγοράς.

 

Ένα νέο σεμινάριο στο Expertin Danas έρχεται να καλύψει ένα τεράστιο κενό στο θέμα των πρακτικών γνώσεων όλων όσων θέλουν να εισέλθουν στο χώρο της πραγματικής δουλειάς τόσο σε ένα λογιστικό γραφείο όσο και στο λογιστήριο μιας εταιρίας.

Το σεμινάριο του Βοηθού Λογιστή, το οποίο θα πραγματοποιηθεί πάνω σε προγράμματα της Epsilon Net, και θα οδηγεί σε απόκτηση βεβαίωσης σπουδών, θα καλύψει θέματα όπως εγγραφές σύστασης εταιρείας, κατάρτιση της Κατάστασης Αποτελεσμάτων και του Ισολογισμού τέλους χρήσης.

Επιπλέον, θα καλυφθούν όλες οι αλλαγές στην Φορολογία Εισοδήματος των Φυσικών & Νομικών Προσώπων σύμφωνα με τον νέο Φορολογικό Νόμο καθώς και όλες οι αλλαγές από την κατάργηση του ΚΒΣ και την αντικατάσταση του από Νόμο 4093/2012 (Φορολογική Απεικόνιση Συναλλαγών )

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία πρακτικής εξάσκησης μέσω παραδειγμάτων (case studies).
 

Σκοπός:
Στο σεμινάριο αυτό παρέχονται βασικές θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις για τους βοηθούς λογιστών.

Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν ολοκληρωμένη εικόνα των βημάτων των διαφόρων διεργασιών του λογιστηρίου μέσα από σύγχρονα εργαλεία καθημερινής δράσης.

Στους συμμετέχοντες μετά το πέρας της εκπαίδευσης θα δοθεί έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό με την βασική νομολογία και ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει το λογιστικό σχέδιο καθώς και τις εκατόν πενήντα λογιστικές εγγραφές που χρησιμοποιεί ο λογιστής μιας ανώνυμης (ή άλλης εταιρίας) από την ίδρυση της έως και το κλείσιμο του Ισολογισμού.

Απευθύνεται:
Το σεμινάριο απευθύνεται σε βοηθούς λογιστών, μεσαία και ανώτερα στελέχη λογιστηρίου (εργαζόμενοι σε εταιρίες και Λογιστικά γραφεία ) καθώς και σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται προκειμένου να εξασφαλίσουν και να ελέγξουν την ομαλή και αποδοτική λειτουργία ενός σύγχρονου Λογιστηρίου προσαρμοσμένο στις ανάγκες της οικονομικής κρίσης .

Ενότητες Σεμιναρίου:
• Οι βασικές Διαδικασίες & καθημερινές λειτουργίες του Λογιστηρίου Ο ρόλος του Προϊσταμένου και ο ρόλος του Βοηθού Λογιστή
• Το βασικό Λογιστικό Σχέδιο (ομάδα 0 έως ομάδα 9)
• Οι λογαριασμοί του Γ.Λ.Σ. -Κέντρα κόστους και χαρακτηρισμός παραστατικών
• Εγγραφές σύστασης εταιρείας, αγορών, πωλήσεων αγαθών, υπηρεσιών και εισαγωγών από τρίτες χώρες. Πωλήσεις με παρακράτηση φόρου εισοδήματος-Εγγραφές δαπανών, χρεωστικών και πιστωτικών τόκων-Εγγραφές μισθοδοσίας και καταβολής αμοιβών σε ελεύθερους επαγγελματίες με παρακράτηση φόρου-Εγγραφές δοσοληπτικών λογαριασμών, συμφωνίας τραπεζικών λογαριασμών, απόδοσης φόρων και καταβολής μισθών σε εταίρους ΕΠΕ ή μελών ΔΣ ΑΕ-Αντιλογισμός Εγγραφών. Σύνολο για τις εγγραφές
• Τήρηση αποθήκης - Δελτία αποστολής, Τιμολόγηση, Τριγωνικές πωλήσεις
• Μηνιαίες υποχρεώσεις από τον ΚΦΣ
• Εργασίες τέλους χρήσης
• Αντιστοίχιση των λογαριασμών του Γ.Λ.Σ. με τις Οικονομικές Καταστάσεις
• Οικονομικές Καταστάσεις και Προσάρτημα
• Τα κυριότερα σημεία του νέου Φορολογικού Νόμου 3842/2010 - Α νέο ποινολόγιο
• Τις αλλαγές στην εργατική νομοθεσία ( Επιχειρησιακές Συμβάσεις- Διαβούλευση )

Η διάρκεια του σεμιναρίου θα είναι 3 μήνες και θα αρχίσει μέσα στον Οκτώβριο ενώ κοστίζει 450€ με έκπτωση 50€ για τις εγγραφές που θα γίνουν έως 30/9

Για περισσότερες πληροφορίες για το Σεμινάριο Βοηθού Λογιστή πατήστε ΕΔΩ

Θέλεις να βρείς δουλειά στον Τουριστικο τομέα; Μάθε Ρώσικα στο Expertin Danas. Είναι χαρακτηριστικό ότι ξενοδοχεία, καταστήματα εστίασης, κοσμηματοπωλεία, μαγαζιά με τουριστικά είδη και πολλές επιχειρήσεις αναζητούν εργαζομένους που να μιλούν ρώσικα.

Τα προγράμματα είναι προσαρμοσμένα στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ενήλικων μαθητών (έλλειψη χρόνου - εμπόδια στη μάθηση)

Δοκιμασμένη μέθοδος που περιλαμβάνει πλάνα μαθημάτων εμπλουτισμένα με οπτικοακουστικό υλικό και παιχνίδι ρόλων όπου οι μαθητές καλούνται να χρησιμοποιήσουν άμεσα τις γνώσεις που αποκτούν στη γλώσσα.

Τα βιβλία που διδάσκονται οι μαθητές προέρχονται από μεγάλους εκδοτικούς οίκους και οδηγούν σε κατακόρυφη πρόοδο και επιτυχία στις αντίστοιχες εξετάσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΩΣΙΚΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΤΟΥ Expertin Danas ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΕΔΩ

 

Τα Ρωσικά είναι μια πλούσια και εκφραστική γλώσσα και καθολου δυσκολη για τους ελληνόφωνους σπουδαστές (σε σύγκριση με τους αγγλόφωνους), εξαιτίας της κοινής προέλευσης και της κοινής δομής γραμματικής και συντακτικού. Επίσης, στη ρωσική γλώσσα χρησιμοποιούνται πάρα πολλές λέξεις με ελληνικές κσι λατινικες ρίζες, οι οποίες γίνονται εύκολα αντιληπτές από τους σπουδαστές.

Τα τελευταία χρόνια η Ρωσία έχει εξελιχθεί σε μια αγορά με τεράστιες δυνατότητες αξιοποίησης σε όλους τους τομείς. Οι Ρώσοι λατρεύουν την Ελλάδα ως τουριστικό προορισμό. Αυτό ωθεί τους Έλληνες να μαθαίνουν Ρωσικά για πολλούς και διαφορετικούς λόγους είτε επαγγελματικούς είτε ακαδημαϊκούς, για να σπουδάσουν στα Πανεπιστήμια της Ρωσίας, να αναπτύξουν τις εμπορικές τους δραστηριότητες και να αναζητήσουν μια καλύτερη θέση στην παγκόσμια αγορά εργασίας.

Παρακολουθήστε το πρόγραμμα Ρωσικών ενηλίκων του Expertin Danas που είναι προσαρμοσμένα στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ενηλίκων (έλλειψη χρόνου, εμπόδια στη μάθηση) και δώστε αξία στο βιογραφικό σας

 

Οι ανάγκες που πρέπει να καλύψει ένας ελεύθερος επαγγελματίας ή ένα στέλεχος προκειμένου η επιχείρηση του να είναι βιώσιμη και να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της αγοράς είναι πολυεπίπεδες.

Οι υπάλληλοι γραφείου και γενικότερα όσοι ασχολούνται με την γραμματειακή υποστήριξη οφείλουν να λειτουργούν σαν μικροί managers, και να είναι έτοιμοι ανά πάσα στιγμή να δώσουν λύσεις.
 

Για να συμβεί αυτό, οποιαδήποτε εξειδίκευση και αν έχει κάποιος από προηγούμενες σπουδές του, σε όποια εκπαιδευτική βαθμίδα και αν έφτασε, οφείλει να αναπτύξει τα προσόντα του στους παρακάτω τομείς:

-Επικοινωνιακές δεξιότητες (Soft Skills)
Βρίσκουν εφαρμογή στην επικοινωνία στο εργασιακό περιβάλλον (εσωτερικό και εξωτερικό) με συναδέλφους, με ανώτερες ή κατώτερες διοικητικές βαθμίδες, στην διαχείριση δύσκολων πελατών, στην οργάνωση γραφείου, στην σωστή χρήση της γλώσσας του σώματος.

-Γνώση Εμπορικής Διαχείρισης (ERP προγράμματα)
Απαραίτητο εφόδιο προκειμένου να διαχειρίζεται κάποιος αποτελεσματικά πελάτες, προμηθευτές, πωλήσεις, αγορές…

-Γνώσεις digital marketing επιχειρήσεων
Η δυνατότητα διαχείρισης, τουλάχιστον σε κάποιο βαθμό, της ιστοσελίδας και των social media της επιχείρησης είναι απαραίτητη για την αποτελεσματική προώθηση των προϊόντων ή των υπηρεσιών της επιχείρησης

-Καλή γνώση Η/Υ (Ψηφιακές δεξιότητες)
Κρίσιμης σημασίας ζήτημα για τον οποιοδήποτε υπάλληλο γραφείου αποτελεί η δυνατότητα σύνταξης εμπορικής επιστολής, διαχείρισης emails, χρήσης των εφαρμογών cloud, καταγραφή και επεξεργασία δεδομένων…..

-Τυφλό Σύστημα Πληκτρολόγησης
Απαραίτητη δεξιότητα για γρήγορη και αποτελεσματική εργασία

-Καλή Γνώση ξένων γλωσσών
Στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον οι εμπορικές και οικονομικές συναλλαγές απαιτούν τη γνώση ξένων γλωσσών ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιχείρησης.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Expertin Danas συνδυάζουν hard και soft skills προκειμένου ο εκπαιδευόμενος καλύψει ενδεχόμενα κενά, να προσθέσει γνώσεις, να τονώσει τα αδύνατα σημεία, να αποκτήσει επαγγελματικές πιστοποιήσεις, εύκολα, γρήγορα και οικονομικά όπως απαιτεί στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον.


Ενημερωθείτε για το Σεμινάριο Γραμματειακής Υποστήριξης, για την Πιστοποίηση Πληροφορικής αλλά και για τα προγράμματα εκμάθησης Αγγλικών, Γερμανικών και Ρωσικών που σέβονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ενηλίκων μαθητών, και προσθέστε αξία στο βιογραφικό σας.

Πέρασαν χρόνια από τότε που πήγαινες φροντιστήριο και μάθαινες Αγγλικά; Μήπως ανήκεις σε αυτούς που έμαθαν τα βασικά της γλώσσας από το σχολείο αλλά συνεχίζεις να έχεις επαφή με τα Αγγλικά από το internet, τις ταινίες και τη μουσική; Σε όποια κατηγορία και αν ανήκεις χρησιμοποίησε τα παρακάτω tips για να βελτιώσεις το επίπεδο των Αγγλικών σου και να λυθεί η γλώσσα σου!

#Tip 1 — Μάθαινε προτάσεις και όχι λέξεις
Κάθε φορά που διαβάζεις μια λέξη χρησιμοποίησε την μέσα σε μια πρόταση και απομνημόνευσε ολόκληρη την πρόταση.

#Tip 2 — Μάθε τους στίχους από τα αγαπημένα σου τραγούδια
Διάλεξε τραγούδια που σου αρέσουν, δες τα στο YouTube με υπότιτλους και τραγούδα τα πολλές φορές δυνατά

#Tip 3 — Διάβαζε άρθρα δυνατά στα Αγγλικά
Διαβάζοντας αγγλικά άρθρα για τα αγαπημένα σου θέματα δυνατά, θα αποκτήσεις χωρίς να το καταλάβεις αυτοπεποίθηση!

#Tip 4 — Σταμάτα να ανησυχείς για τα γραμματικά λάθη
Να θυμάσαι ότι ακόμη και αυτοί που μιλούν με άνεση τα Αγγλικά κάνουν λάθη. Αυτό όμως που κάνουν σωστά είναι να μην ανησυχούν για αυτά την ώρα της επικοινωνίας.

#Tip 5 — Μίλα μπροστά στον καθρέφτη

Μιλώντας και βλέποντας τον εαυτό σου καθώς μιλά αγγλικά θα σε βοηθήσει να νιώσεις αυτοπεποίθηση και να βελτιωθείς!

#Tip 6 — Κάνε ερωτήσεις και δώσε απαντήσεις
Κάνε μια λίστα με ερωτήσεις για διάφορα θέματα και κατέγραψε τις απαντήσεις. Έπειτα απομνημόνευσε τες!

#Tip 7– Κράτα σημειώσεις
Κατέγραψε λέξεις ή καλύτερα φράσεις στις κινήσεις σου σ’ ένα σημειωματάριο προκειμένου να μπορέσεις να τις μελετάς καθημερινά και να τις χρησιμοποιείς.

#Tip 8 — Σκέψου θετικά
Αν συνεχώς λες στον εαυτό σου δεν θα τα καταφέρω ποτέ να μιλήσω Αγγλικά, τότε αυτό θα συμβεί με μαθηματική ακρίβεια! Αντίθετα σκέψου θετικά και βάζε μικρούς στόχους τους οποίους θα κατακτάς και θα νιώθεις αυτοπεποίθηση καθώς θα βελτιώνεσαι μέρα με τη μέρα!

Παρακολούθησε στο Expertin Danas ένα 5μηνο πρόγραμμα αποκλειστικά για ενήλικες, ώστε να μάθεις εύκολα, γρήγορα και ευχάριστα την αγγλική γλώσσα και να αποκτήσεις αναγνωρισμένη πιστοποίηση

 

 

Πολύ συχνά γίνεται λόγος για τις ικανότητες, τις δεξιότητες και τις γνώσεις που θα πρέπει να έχει κάποιος εργαζόμενος ώστε να θεωρηθεί «κατάλληλος». Αυτές οι δεξιότητες διακρίνονται:

1. στα τυπικά προσόντα που αποκτάμε (πτυχία, διπλώματα, αποδεικτικά γνώσης & χρήσης Η/Υ, γλωσσομάθειας, κτλ) και τα οποία αποκαλούνται «hard skills», και

2. στα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας ή συμπεριφορές, στις δεξιότητές μας, τα λεγόμενα «soft skills».

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΕΔΩ

 

Οι περισσότεροι υπάλληλοι χρειάζεται καθημερινά να απαντούν σε emails, να γράφουν επιστολές, να καταγράφουν πληροφορίες, να συντάσσουν εκθέσεις, να καταχωρούν παραστατικά κ.ο.κ. Όλες αυτές οι εργασίες αποτελούν μεγάλο μέρος της εργασίας τους και όλες απαιτούν πληκτρολόγηση στον Η/Υ.

Πόσοι όμως γνωρίζουν τυφλό σύστημα πληκτρολόγησης;

Μάθε ΕΔΩ πως το τυφλο σύστημα πληκτρολόγησης θα σε κάνει πιο αποδοτικό στην εργασία σου

 

Εσείς πόσο καλά Αγγλικά γνωρίζετε; Μήπως ανήκετε σε αυτούς που έκαναν μαθήματα Αγγλικών κάποια χρόνια αλλά τελικά δεν κατάφεραν να αποκτήσουν πτυχίο; Νομίζετε ότι είναι πλέον αργά για να μάθετε Αγγλικα; Λάθος.

Τώρα σας δίνεται η δυνατότητα να παρακολουθήσετε ένα 5μηνο πρόγραμμα αποκλειστικά για ενήλικες, ώστε να μάθετε εύκολα, γρήγορα και ευχάριστα την αγγλική γλώσσα και να αποκτήστε αναγνωρισμένη πιστοποίηση.

Το πρόγραμμα εκμάθησης αγγλικών για αρχάριους του ExpertinDanas
 

Το θερινό πρόγραμμα του ExpertinDanas απευθύνεται

Σε άτομα που έχουν προηγούμενη γνώση αγγλικών και θέλουν να αναπτύξουν και να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους. Στη διάρκεια του προγράμματος ο εκπαιδευόμενος κωδικοποιεί και ενισχύει τις υπάρχουσες γνώσεις του στη γλώσσα και αποκτά την ευχέρεια να επικοινωνεί στον γραπτό και προφορικό λόγο.

​Ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να παρουσιάζει τον εαυτό του, να θέτει ερωτήσεις και να απαντάει ανάλογα. Επιπλέον, θα αποκτήσει την ικανότητα να επικοινωνεί αποτελεσματικά ανταλλάσσοντας πληροφορίες για διάφορα θέματα.

Έναρξη μαθημάτων 2 Ιουλίου

Κάνε την εγγραφή σου και πάρε αναγνωρισμένο πτυχίο Lower μέχρι τον Οκτώβριο! Μάθε περισσότερα ΕΔΩ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Λουτρών 62 - Λαγκαδάς

Phone: (23940) 25472

Mobile: 6937 027424

Email: info@lagadas24.gr  

© 2017 Expertin Danas