Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2016 11:04

Σεμινάριο επιμόρφωσης τεχνικών ασφαλείας στο Λαγκαδά

Είσαι εργοδότης και απασχολείς έστω και έναν εργαζόμενο;

Τότε σύμφωνα με το νόμο πρέπει να ορίσεις για την επιχείρησή σου Τεχνικό Ασφαλείας.


Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων, σε όλες τις επιχειρήσεις που απασχολούν έστω και 1 εργαζόμενο, ανεξαρτήτως αριθμού εργαζομένων, ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας, ο οποίος:

 • επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας
 • αναφέρει στον εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας
 • προτείνει μέτρα αντιμετώπισής της και να επιβλέπει την εφαρμογή τους
 • μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και να τους καθοδηγεί για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία του.

Για τον καθορισμό των προσόντων του τεχνικού ασφάλειας και για τον υπολογισμό του χρόνου απασχόλησής του οι επιχειρήσεις κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με τον ΚΑΔ της επιχείρησης.

 • Α - υψηλής επικινδυνότητας
 • Β - μεσαίας επικινδυνότητας
 • Γ - χαμηλής επικινδυνότητας

Δείτε εδώ σε ποια κατηγορία ανήκει η επιχείρησή σας:


Ποιοι μπορούν να παρακολουθήσουν το συγκεκριμένο πρόγραμμα:

 • Εργοδότες, εφόσον οι επιχειρήσεις τους υπάγονται στην Γ΄ κατηγορία σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε. και απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους.
 • Εργαζόμενοι που απασχολούνται με πλήρες ωράριο σε επιχειρήσεις με λιγότερα από 50 άτομα οι οποίες υπάγονται στην κατηγορία Γ΄ εφόσον έχουν τα τυπικά προσόντα που προβλέπονται στο άρθρο 11, παράγραφος 1, εδάφιο δ του Κ.Ν.Υ.Α.Ε.

Απαραίτητα τυπικά προσόντα για Εργαζομένους:

1.Πτυχίο τεχνικής ειδικότητας (πτυχίο πιστοποίησης εφόσον προβλέπεται πιστοποίηση) από:

 • Τεχνικό επαγγελματικό εκπαιδευτήριο ή
 • Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) ή
 • Αναγνωρισμένη τεχνική επαγγελματική σχολή ή
 • Απολυτήριο Τεχνικού επαγγελματικού Λυκείου (Τεχνικής ειδικότητας)
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος εμπειροτέχνη

2. Οχτώ χρόνια τουλάχιστον από την απόκτηση του τίτλου σπουδών και να είναι με πλήρη απασχόληση στην επιχείρηση

Προσοχή: Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή στο προγράμμα όσων δεν έχουν τα απαιτούμενα προσόντα.

Διάρκεια του σεμιναρίου : 10 ώρες

Κόστος : 70€

Μετά την ολοκλήρωσή του λαμβάνετε Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης σε θέματα Τεχνικού Ασφαλείας

Το πρόγραμμα υλοποιείται μετά από την έγκριση του Υπουργείου Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Κοιν. Αλληλεγγύης.

Δηλώστε συμμετοχή για το πρόγραμμα στο 2394025472 ή στον παρακάτω σύνδεσμο πατώντας εδώ

  ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Λουτρών 62 - Λαγκαδάς

Phone: (23940) 25472

Mobile: 6937 027424

Email: info@lagadas24.gr  

© 2017 Expertin Danas