Πωλέιται ή ενοικιάζεται βουστάσιο

Πωλέιται ή ενοικιάζεται βουστάσιο σε χώρο 29 στρεμμάτων πλήρως εξοπλισμένο.

Στον ίδιο χώρο ενοικιάζεται αποθήκη 650 τ.μ. Περισσότερες πληροφορίες στα τηλ. 6987 878205 & 6985 124059

βουστασιο

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Λουτρών 62 - Λαγκαδάς

Phone: (23940) 25472

Mobile: 6937 027424

Email: info@lagadas24.gr  

© 2017 Expertin Danas