Κυριακή, 04 Φεβρουαρίου 2018 10:22

"Ὑπέρτιμος καί Ἔξαρχος Ἄνω Μακεδονίας" Γράφει ὁ Φώτης Μιχαήλ, ἰατρός

Κάποιοι ἁρμόδιοι, δικοί μας καί ξένοι πολιτικοί ἀξιωματοῦχοι, χωρίς αἰδώ,ἀποφασίζουν νά παραδώσουν τά Ἅγια τοῖς κυσί. Ξεσκίζουν με μιᾶς την Ἐθνική μας ταυτότητα, ἁρπάζουν ἀπό τό Ἐθνικό μας Ὑποθηκοφυλακεῖο τό ὄνομα το ἱερό τῆς Μακεδονίας, καί τό παραδίδουν ὑβριστικῶς στο μωσαϊκό τοῦ γειτονικοῦ κρατιδίου.
Κατάγομαι ἀπό τά χωριά τῆς Φλώρινας. Ἡ ἰδιαίτερη πατρίδα μου εἶναι ἡ Ἄνω Μακεδονία. Ἔτσι ὀνομάζεται ἀρχαιόθεν ἡ περιοχή τῆς Φλώρινας και τῆς Καστοριᾶς. Κάτω Μακεδονία εἶναι ἡ περιοχή τοῦ Κίτρους, τῆς Κατερίνης.
Τώρα, πού λέμε νά χαρίσουμε τό καταγωγικό μας ὄνομα στά Σκόπια, νά τά ὀνομάσουμε, δηλαδή, Ἄνω Μακεδονία, ἐμεῖς οἱ Φλωρινιῶτες και οἱ Καστοριανοί πῶς θά συστηνόμαστε ἀπό ‘δῶ καί μπρός; Ἀπό ποῦ θά λέμε ὅτι καταγόμαστε; Ἀπό την Ἄνω Μακεδονία; Τότε νά δεῖς μπερδέματα! Ἐντός Ἑλλάδος, θα μᾶς θεωροῦν ἀλλοδαπούς, θα μᾶς κοιτᾶνε περίεργα. Ἐκτός Ἑλλάδος, θα μᾶς περνᾶνε στα ἴσια γιά Σκοπιανούς!
Ἐάν τά Σκόπια, με τήν δική μας ὑπογραφή, ὀνομαστοῦν’’Ἄνω Μακεδονία’’, και καταστοῦν ἔτσι διεθνῶς οἱ κύριοι και ἀποκλειστικοί διαχειριστές τοῦ ὀνόματος τῆς Μακεδονίας, τότε ποιός θα μᾶς γλυτώσει ἀπό τόν ξενοκίνητο ἀλυτρωτισμό τους;
Ὁ ἑκάστοτε Μητροπολίτης Καστοριᾶς, ἀπό τά χρόνια τά παλιά, φέρει τόν τίτλο τοῦ Ὑπερτίμου και Ἐξάρχου Ἄνω Μακεδονίας. Τό ίδιο καί ὁ Μητροπολίτης Φλωρίνης.
Ἐάν τά Σκόπια θα ὀνομάζονται διεθνῶς ’’Ἄνω Μακεδονία’’, ποιᾶς ’’Ἄνω Μακεδονίας’’ θά συνεχίσουν νά εἶναιὙπέρτιμοι καίἜξαρχοι οἱ παραπάνω Ἕλληνες Μητροπολίτες; Ποιά θα εἶναι ἡ ἕδρα τῆς Ἐκκλησιαστικῆς τους ἀρχῆς; Σέ ποιά πολιτική δικαιοδοσία θα ἀνήκουν; Πῶς θά συστήνονται στο ἐξωτερικό; Ἕλληνες ἤ Σκοπιανοί;

Μέ τούς γείτονές μας θέλουμε νά ζοῦμε εἰρηνικά και ἀδελφωμένα. Ἄς βοηθήσουν λοιπόν και ἐκεῖνοι προς αὐτή τήν κατεύθυνση. Ἄς διαλέξουν για τήν χώρα τους ἕνα ὄνομα, πού νά ταιριάζει μέτήν πραγματική τους καταγωγή και ἱστορία, διότι μονάχα ἔτσι θα ὠφεληθοῦν μακροπρόθεσμα, διότι μονάχα ἔτσι θά μπορέσουν νά ἐξασφαλίσουν και για τόν δικό τους λαό, συνοχή καί σταθερότητα.
Ἄς μή αὐταπατῶνται οἱ γείτονές μας. Ὅσο θα προσπαθοῦν νά ζοῦνε βασισμένοι πάνω σέ ἕνα ψέμα, θά βρίσκονται διαρκῶς ἀντιμέτωποι μέ πέντε χιλιάδες ἀρχαῖες ἑλληνικές ἐπιτύμβιες πλάκες τῆς Μακεδονίας μας, πού θα τούς γελοιοποιοῦν μπροστά στά μάτια τῆς διεθνοῦς Ἐπιστημονικῆς κοινότητας.
Ὅσο θά κοπιάζουν νά στηρίξουν τήν πονηριά και τήν ψευτιά μιᾶς αὐθαίρετης ἐπί Τίτο κρατικῆς παρθενογένεσης, θά σκοντάφτουν και θά ματώνουν πάνω στον ἀρχαιολογικό ὀγκόλιθο τῶν εὑρημάτωντοῦ Δίου και τῆς Βεργίνας.
Ὅσο θα προσπαθοῦν νά πείσουν ἑαυτούς για την ψευτοκαταγωγή τους, θα τούς διαψεύδει, σέ κάθε τους βῆμα, ὁ ἴδιος ὁ πρόεδρός τους ὁ Γκλιγκόρωφ, λέγοντάς τους: Ἐμεῖς δέν ἔχουμε καμμιά σχέση με τήν Μακεδονία. Ἐμεῖς εἴμαστε Σλάβοι.
Συμφέρει στό γειτονικό μας κρατίδιο, ἐάν ὄντως ἐπιθυμεῖ στα ὅριά του σταθερότητα καί κοινωνική συνοχή, νά δεῖ πρῶτα τό ἀπέραντο μωσαϊκό τῶν λαῶν πού τό ἁπαρτίζουν, καί μετά νά διαλέξει καί τό ἀνάλογο ὄνομα.
Ἐάν, πάλι, κάποιοι ’’δυνατοί’’, κάποιοι σύγχρονοι ’’Μῆδοι’’, δέν ξεκολλᾶνε ἀπό τά σχέδιά τους τά ἀνθελληνικά, τότε, ἁπλά, θά γίνουν αἰτία και ἀφορμή νά ξαναστηθοῦν Θερμοπύλες. Ἀπόδειξη ἡ μεγαλειώδης κινητοποίηση τῶν Ἑλλήνων σέ Θεσσαλονίκη και Ἀθῆνα.

   ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Λουτρών 62 - Λαγκαδάς

Phone: (23940) 25472

Mobile: 6937 027424

Email: info@lagadas24.gr  

© 2017 Expertin Danas