Πέμπτη, 09 Νοεμβρίου 2017 14:13

ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

Καλείστε να προσέλθετε στην 28η δημόσια έκτακτη (λόγω τήρησης χρονοδιαγράμματος - προθεσμιών, προς αποφυγή απώλειας καταληκτικών ημερομηνιών για άμεση προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010), που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 10η του μηνός Νοεμβρίου, έτους 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 306/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά και καθορισμός αμοιβής του πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη και κατάθεση αίτησης ακυρώσεως κατά της με αριθμό 2/10-7-2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΦΟ.Δ.Σ.Α. Κεντ. Μακεδονίας, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.

2. Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου για την προαγωγή του Δημοτικού Σχολείου Λαγυνών από 12/θέσιο σε 14/θέσιο.

   ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Λουτρών 62 - Λαγκαδάς

Phone: (23940) 25472

Mobile: 6937 027424

Email: info@lagadas24.gr  

© 2017 Expertin Danas