Κυριακή, 06 Ιανουαρίου 2019 17:33

1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ ΓΙΑ ΤΟ 2019 - ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

Καλείστε να προσέλθετε στην 1η δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010), που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 08η του μηνός Ιανουαρίου, έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

-Έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Λαγκαδά, έτους 2019
-Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κτίριο πολλαπλών χρήσεων Ασσήρου» Δήμου Λαγκαδά του πρώην Δήμου Ασσήρου, (Αριθ. Μελ. 270/2005 Τ.Υ.Δ.Κ, Αριθμ. Έργου 189/2005 Τ.Υ.Δ.Κ.)
-Καθορισμός του τρόπου εκμετάλλευσης αγροτεμαχίων της Τ.Κ. Όσσας, Δ.Ε. Βερτίσκου του Δήμου Λαγκαδά
-Καθορισμός του τρόπου εκμετάλλευσης αγροτεμαχίων της Τ.Κ. Λαγκαδικίων, Δ.Ε. Κορώνειας του Δήμου Λαγκαδά
-Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής υπηρεσιών του Δήμου (εισηγήσεις ΔΥ/12-10-2018, 31934 και 32985)

   ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Λουτρών 62 - Λαγκαδάς

Phone: (23940) 25472

Mobile: 6937 027424

Email: info@lagadas24.gr  

© 2017 Expertin Danas