Δευτέρα, 05 Νοεμβρίου 2018 12:05

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 8/11 - ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

Καλείστε να προσέλθετε στην 27η δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010), που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 08η του μηνός Νοεμβρίου, έτους 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

-Έγκριση Συμφώνου Αποδοχής Όρων (Σ.ΑΠ.Ο.) της απόφασης ένταξης της πράξης «Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Λαγκαδά» στο πλαίσιο του προγράμματος ‘‘Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2017’’ και εξουσιοδότηση του Δημάρχου
-Έγκριση Συμφώνου Αποδοχής Όρων (Σ.ΑΠ.Ο.) της απόφασης ένταξης της πράξης «Προμήθεια οικολογικών βυθιζόμενων συστημάτων κάθετης διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμμάτων σε κάδους κοινής χρήσης Δήμου Λαγκαδά» στο πλαίσιο του προγράμματος ‘‘Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2017’’ και εξουσιοδότηση του Δημάρχου
-Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 329/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, έγκριση της υπ’ αριθμ. 14/2018 μελέτης του έργου «Διαγράμμιση οδών και διαβάσεων Δήμου Λαγκαδά» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης
-Αντικατάσταση της Αντιπροέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Λαγκαδά (ΔΗ.Κ.Ε.Λ.), λόγω παραίτησης
-Ορισμός μέλους και Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της «Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Λαγκαδά» (ΔΗ.Κ.Ε.Λ.)
-Υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» από κοινού με τον Εμπορικό Σύλλογο Λαγκαδά, υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας, υποβολή τεχνικών δελτίων, ορισμός υπεύθυνων Πράξης και εξουσιοδότηση Δημάρχου/Αντιδημάρχου
-Αναμόρφωση (22η) του προϋπολογισμού του Δήμου Λαγκαδά, έτους 2018
-Αναμόρφωση (23η) του προϋπολογισμού του Δήμου Λαγκαδά, έτους 2018
-Έγκριση οικονομικής έκθεσης υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Λαγκαδά, Γ’ τριμήνου, έτους 2018
-Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής υπηρεσιών του Δήμου (εισηγήσεις 22489 και 24037)
-Αλλαγή υπόχρεων σε χρηματικούς καταλόγους του Δήμου (ενταφιασμού και παράτασης ταφής)
-Μή έγκριση παράτασης της υπ’ αριθμ. 2268/700/1/06-10-2017 πρόσθετης πράξης της αρχικής 2268/700/2009 δανειακής σύμβασης με την Τράπεζα Πειραιώς

   ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Λουτρών 62 - Λαγκαδάς

Phone: (23940) 25472

Mobile: 6937 027424

Email: info@lagadas24.gr  

© 2017 Expertin Danas