Δευτέρα, 29 Οκτωβρίου 2018 09:33

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 30/10 - ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

Καλείστε να προσέλθετε στην 26η δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010), που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 30η του μηνός Οκτωβρίου, έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

-Ψήφισμα για τη μη παραχώρηση δημοτικών ακινήτων στο Υπερταμείο
-Εξουσιοδότηση Αντιδημάρχου για την υπογραφή Ιδιωτικού Συμφωνητικού μεταξύ της Εταιρείας Trans Adriatic Pipeline AG (TAP) και του Δήμου Λαγκαδά για τη δωρεά και παραλαβή 4 απορριμματοφόρων οχημάτων
-Έγκριση σχεδίου σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Α.Ε. για την υλοποίηση του έργου «Αναβάθμιση του Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Λαγκαδά με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και την ποιοτική αναβάθμιση»
-Έγκριση σχεδίου σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Α.Ε. για την υλοποίηση του έργου «Βελτίωση του Αγροτικού οδικού Δικτύου των Οικισμών Ανάληψης, Κολχικού, Σοχού και Χρυσαυγής του Δήμου Λαγκαδά»
-Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Λαγκαδά και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.) - Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης (Μ.Ε.Θ.) για την υλοποίηση των εργασιών «Καθαρισμός ρεμάτων στις επτά (7) Δημοτικές ενότητες του Δήμου Λαγκαδά»
-Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας του Κοινωνικού Φαρμακείου του Δήμου Λαγκαδά
-Έγκριση δαπανών στο πλαίσιο διοργάνωσης εθελοντικής αιμοδοσίας του Δήμου Λαγκαδά
-Διαγραφή τελών και δικαιωμάτων από χρηματικούς καταλόγους του Δήμου
-Ορισμός ενός τακτικού μέλους με τον αναπληρωτή του, στην τριμελή Διοικούσα Επιτροπή του Τομέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Το.Π.Φ.Υ.), βάσει του Ν. 4486/2017
-Έγκριση Απολογισμού-Ισολογισμού του Νομικού Προσώπου «Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης - Αθλητισμού - Παιδείας» (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.) Δήμου Λαγκαδά, οικονομικού έτους 2017
-Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 268/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
-Καθορισμός του τρόπου εκμετάλλευσης αγροτεμαχίων (σχολικός κλήρος) της Τ.Κ. Λαχανά, Δ.Ε. Λαχανά του Δήμου Λαγκαδά
-Καθορισμός του τρόπου εκμετάλλευσης αγροτεμαχίων της Τ.Κ. Λαχανά, Δ.Ε. Λαχανά του Δήμου Λαγκαδά
-Καθορισμός του τρόπου εκμετάλλευσης ακινήτου της Τ.Κ. Ασκού, Δ.Ε. Σοχού του Δήμου Λαγκαδά
-Αντικατάσταση της Αντιπροέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Λαγκαδά (ΔΗ.Κ.Ε.Λ.), λόγω παραίτησης
-Ορισμός μέλους και Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της «Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Λαγκαδά» (ΔΗ.Κ.Ε.Λ.)

   ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Λουτρών 62 - Λαγκαδάς

Phone: (23940) 25472

Mobile: 6937 027424

Email: info@lagadas24.gr  

© 2017 Expertin Danas