Παρασκευή, 07 Σεπτεμβρίου 2018 10:53

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΙΑΣΜΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΔΕ ΛΑΓΚΑΔΑ

Νηπιαγωγεία / Δημοτικά Σχολεία

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ / ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ

8:30 π.μ.

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ / ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ

9:30 π.μ.

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ / ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ

9:00 π.μ.

4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

10:30 π.μ.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ / ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

9:00 π.μ.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ / ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΡΙΟΥ

9:30 π.μ.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ / ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΛΧΙΚΟΥ

10:30 π.μ.

1ο & 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΓΥΝΩΝ

09:45 π.μ.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΑΓΥΝΩΝ

09:00 π.μ.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ / ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙΟΥ

09:30 π.μ.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ

9:00 π.μ.

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ

10:00 π.μ.

Γυμνάσια / Λύκεια

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ

09:45 π.μ.

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ

09:45 π.μ.

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΛΧΙΚΟΥ (& ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ)

9:30 π.μ.

4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΓΥΝΩΝ

10:30 π.μ.

ΓΕΛ ΛΑΓΚΑΔΑ

10:00 π.μ.

1ο ΕΠΑΛ ΛΑΓΚΑΔΑ

10:15 π.μ.

ΔΕ ΑΣΣΗΡΟΥ

Νηπιαγωγεία / Δημοτικά Σχολεία

ΔΗΜΟΤΙΚΟ / ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΣΣΗΡΟΥ

10:00 π.μ.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ / ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΙΘΙΑΣ

9:30 π.μ.

Γυμνάσια / Λύκεια

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΣΣΗΡΟΥ

9:00 π.μ.

ΓΕΛ ΑΣΣΗΡΟΥ

9:00 π.μ.

ΔΕ ΒΕΡΤΙΣΚΟΥ

Νηπιαγωγεία /Δημοτικά Σχολεία

ΔΗΜΟΤΙΚΟ / ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΣΣΑΣ

9:30 π.μ.

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΝΤΕ ΒΡΥΣΩΝ

ΔΕ ΚΑΛΙΝΔΟΙΩΝ

Νηπιαγωγεία /Δημοτικά Σχολεία

ΔΗΜΟΤΙΚΟ / ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ

9:30 π.μ.

Γυμνάσια / Λύκεια

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΙΝΔΟΙΩΝ (ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙ)

9:00 π.μ.

ΓΕΛ ΚΑΛΙΝΔΟΙΩΝ (ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙ)

9:00 π.μ.

ΔΕ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ

Νηπιαγωγεία /Δημοτικά Σχολεία

ΔΗΜΟΤΙΚΟ / ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

9:00 π.μ.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ / ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑΡΟΥΣ

9:30 π.μ.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ / ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΓΚΑΔΙΚΙΩΝ

10:00 π.μ.

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΣΙΛΟΥΔΙΟΥ

Γυμνάσια / Λύκεια

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ (ΛΑΓΚΑΔΙΚΙΑ)

9:00 π.μ.

ΓΕΛ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ (ΛΑΓΚΑΔΙΚΙΑ)

9:00 π.μ.

ΔΕ ΛΑΧΑΝΑ

Νηπιαγωγεία /Δημοτικά Σχολεία

ΔΗΜΟΤΙΚΟ / ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΧΑΝΑ (ΞΥΛΟΠΟΛΗ)

09:00 π.μ.

Γυμνάσιο

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΧΑΝΑ (ΞΥΛΟΠΟΛΗ)

09:00 π.μ.

ΔΕ ΣΟΧΟΥ

Νηπιαγωγεία / Δημοτικά Σχολεία

1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

10:30 π.μ.

2Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

9:15 π.μ.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΟΧΟΥ

10:15 π.μ.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ / ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΣΚΟΥ

9:30 π.μ.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ / ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ

9:15 π.μ.

Γυμνάσια / Λύκεια

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΟΧΟΥ

10:00 π.μ.

ΓΕΛ ΣΟΧΟΥ

10:00 π.μ.

   ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Λουτρών 62 - Λαγκαδάς

Phone: (23940) 25472

Mobile: 6937 027424

Email: info@lagadas24.gr  

© 2017 Expertin Danas