Δευτέρα, 09 Ιουλίου 2018 08:38

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ - ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

Καλείστε να προσέλθετε στην 16η δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010), που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 10η του μηνός Ιουλίου, έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

-Ψήφισμα για το ονοματολογικό ζήτημα των Σκοπίων

-Έγκριση διενέργειας Ηλεκτρονικού Διεθνή Ανοιχτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «Τεσσάρων απορριμματοφόρων φορτηγών για τις ανάγκες καθαριότητας του Δήμου Λαγκαδά», ενδεικτικού προϋπολογισμού 231.136,00 €, με Φ.Π.Α. 24%

-Έγκριση του 2ου & Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Ασφαλτόστρωση αγροτικών οδών στη Δ.Κ. Ζαγκλιβερίου και στην Τ.Κ. Καλαμωτού της Δ.Ε. Καλινδοίων του Δήμου Λαγκαδά», Αριθμ. Μελ. 8/2014, Αριθμ. Έργου 3/2015

-Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου-κρασπέδων-πλακοστρώσεων Δ..Ε Σοχού για το έτος 2017», Αριθμ. Μελ. 14/2016, Αριθμ. Έργου 5/2017

-Καθορισμός του τρόπου εκμετάλλευσης αγροτεμαχίων του σχολικού κλήρου αγροκτήματος Κρυονερίου της Τοπικής Κοινότητας Κρυονερίου, Δ.Ε. Σοχού του Δήμου Λαγκαδά

-Καθορισμός του τρόπου εκμετάλλευσης αγροτεμαχίων του σχολικού κλήρου αγροκτήματος Ζαγκλιβερίου της Δημοτικής Κοινότητας Ζαγκλιβερίου, Δ.Ε. Καλινδοίων του Δήμου Λαγκαδά

-Καθορισμός του τρόπου εκμετάλλευσης αγροτεμαχίων (σχολικός κλήρος) Καρτερών της Τοπικής Κοινότητας Καρτερών, Δ.Ε. Λαχανά του Δήμου Λαγκαδά

-Μεταφορά στύλων της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. που βρίσκονται στη Δημοτική Κοινότητα Λαγκαδά.

-Αναμόρφωση (11η) του προϋπολογισμού του Δήμου Λαγκαδά, έτους 2018

-Αναμόρφωση (12η) του προϋπολογισμού του Δήμου Λαγκαδά, έτους 2018

-Δωρεάν παραχώρηση χρήσης των παλαιών κατασκηνώσεων της Τ.Κ. Βερτίσκου για διοργάνωση εκδήλωσης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1/2018 απόφαση του Συμβουλίου της Τ.Κ. Βερτίσκου

-Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού 41,94 € και ψήφιση πίστωσης

-Καθορισμός του τρόπου εκμετάλλευσης του δημοτικού ακινήτου «Ξενώνας Όσσας» στην Τ.Κ. Όσσας, της Δ.Ε. Βερτίσκου του Δήμου Λαγκαδά

-Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής υπηρεσιών του Δήμου (εισήγηση 12838)

-Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής υπηρεσιών του Δήμου (εισήγηση 12853)

-Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής υπηρεσιών του Δήμου (εισήγηση 12854)

-Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής υπηρεσιών του Δήμου (εισήγηση 14315)

-Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής υπηρεσιών του Δήμου (εισήγηση 14319)

-Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής υπηρεσιών του Δήμου (εισήγηση 14320)

-Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής υπηρεσιών του Δήμου (εισήγηση 14321)

-Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής υπηρεσιών του Δήμου (εισήγηση 14322)

-Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής υπηρεσιών του Δήμου (εισήγηση 14324)

-Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής υπηρεσιών του Δήμου (εισήγηση 14326)

-Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής υπηρεσιών του Δήμου (εισήγηση 14567)

-Αποζημίωση Δημοτικών Συμβούλων για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά

-Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 91/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου

-Αντικατάσταση μελών του Δ.Σ. της «Επιχείρησης Εκμετάλλευσης Ιαματικών Πηγών Λαγκαδά» (Ε.Ε.Ι.Π.Λ.), Μονοπρόσωπη Α.Ε., λόγω παραίτησης

-Αντικατάσταση τακτικού μέλους του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Υδρευσης Αποχέτευσης Λαγκαδά (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.), λόγω παραίτησης

   ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Λουτρών 62 - Λαγκαδάς

Phone: (23940) 25472

Mobile: 6937 027424

Email: info@lagadas24.gr  

© 2017 Expertin Danas