Αγγλικα πτυχίο Lower μόνο με 250€

Ταχύρρυθμο 3μηνο πρόγραμμα προετοιμασίας ενός μαθητή για απόκτηση Αγγλικού πτυχίου Lower στον Λαγκαδά.

AGGLIKA

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στοχεύει στην απόκτηση του αναγνωρισμένου πιστοποιητικού BULATS του πανεπιστημίου του Cambridge καλύπτοντας την προαπαιτούμενη ύλη όπως αυτή περιγράφεται στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (CEFR). Οι κύκλοι εκπαιδεύσεων ξεκινούν σε τακτά χρονικά διαστήματα καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους και ολοκληρώνονται με τη συμμετοχή σας στις εξετάσεις που διοργανώνονται από την HAS ESOL Examinations. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα διαρκούν από 60 έως 110 ώρες ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο γνώσεων του εκπαιδευομένου.

Κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος θα αποκτήσετε ακρίβεια και ευχέρεια λόγου ως προς τις δεξιότητες που θα απαιτηθούν κατά την διαδικασία της εξέτασης και ειδικότερα στην κατανόηση του γραπτού λόγου (reading) και της ακουστικής ικανότητας (listening) καθώς για την έκδοση του αντίστοιχου αναγνωρισμένου πιστοποιητικού του ΑΣΕΠ δεν απαιτείται εξέταση στην παραγωγή προφορικού λόγου (speaking) και παραγωγή γραπτού λό- γου (writing). Κατά τους τελευταίους μήνες προετοιμασίας δύναται να μεταβληθούν αυξητικά οι ώρες παρακολούθησης με στόχο την επίλυση ικανού αριθμού Practice tests καθώς και την ανάπτυξη τεχνικών διασφαλίζοντας την επιτυχία στις εξετάσεις.

Παροχές

• Εγγύηση απόκτησης πιστοποιητικού

• Ευέλικτα προγράμματα σπουδών (μέρες και ώρες που εσείς επιλέγετε)

• Έμπειρους καθηγητές απόφοιτοι ΑΕΙ – Native Speakers

• Δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων 2 μέρες την εβδομάδα από 3 ώρες ή 3 μέρες την εβδομάδα από 2 ώρες

• Πρωτοποριακή υπηρεσία προσωπικού εκπαιδευτικού συμβούλου

Το BULATS είναι ένα μοναδικό, ιδιαίτερα εξελιγμένο σύστημα αξιολόγησης της γλωσσομάθειας στην αγγλική και άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες. Οι εξετάσεις διενεργούνται από το Πανεπιστήμιο του Cambridge ESOL Examinations – κορυφαίο παγκοσμίως οργανισμό στις εξετάσεις αξιολόγησης της αγγλικής γλώσσας. Αυτή η ευέλικτη, ακριβής και ταχεία αξιολόγηση των γλωσσικών δεξιοτήτων είναι ιδανική στα πλαίσια προσλήψεων, προαγωγών, εισαγωγής στην ανώτερη εκπαίδευση ή ως διαγνωστική εξέταση. Το BULATS αναγνωρίζεται ανά τον κόσμο ως μέτρο σύγκρισης για την αξιολόγηση της γλωσσομάθειας και χρησιμοποιείται εξίσου από κυβερνητικούς φορείς και ιδιω- τικές επιχειρήσεις. Το BULATS test χρησιμοποιείται από τους μεγαλύτερους εμπορικούς και επαγγελματικούς οργανισμούς παγκοσμίως. Το BULATS έχει σχεδιαστεί για να καλύπτει τις αυξανόμενες ανάγκες των επιχειρήσεων για επικοινω- νιακές ικανότητες των υπαλλήλων τους.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Λουτρών 62 - Λαγκαδάς

Phone: (23940) 25472

Mobile: 6937 027424

Email: info@lagadas24.gr  

© 2017 Expertin Danas